Koka Oy on mukana Onhan siinä Avainlippu -kampanjassa

Yrityksemme on mukana Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten Onhan siinä Avainlippu -kampanjassa. Kampanjan myötä haluamme muistuttaa kotimaisen työn merkityksestä palvelumme taustalla.

“Meille on tärkeää, että tuemme suomalaista työtä. Luotamme ja uskomme kotimaisen tekemisen laatuun. Hydrolink ja Hydronet-palveluillemme on myönnetty Avainlippu osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta.”

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää palvelulle, joka on tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki palveluun kohdistuvat kustannukset. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Kolmevuotisella Onhan siinä Avainlippu -kampanjalla Suomalaisen Työn Liitto haluaa nostaa Avainlipun sille kuuluvaan arvoon.

 • Tutkimustulokset kertovat, että suomalaiset haluavat tehdä arvopohjaisia valintoja. Tämä usein unohtuu ostopäätöshetkellä. Kampanjan avulla pysäytämme asiakkaan ostopäätöksen äärelle. Opetamme tarkastamaan ostotilanteessa, onko tuotteessa tai palvelussa Avainlippu. Näin autamme asiakkaita tekemään omien arvojensa mukaisia valintoja, kertoo kampanjan projektipäällikkö Merja Mantila Suomalaisen Työn Liitosta.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Osallistu kampanjaan ja keskusteluun somessa #Avainlippu #OnhansiinäAvainlippu .

Kampanjan verkkosivustolta löydät lisämateriaalia kampanjaan liittyen www.avainlippu.fi

Onhan siinä Avainlippu -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen kolmivuotinen kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä Avainlippu-alkuperämerkin tunnettuutta ja vaikutusta ostopäätöksiin. www.avainlippu.fi

 

Tiedote 14.1.2019

Esineiden internet (IoT) tuo etuja vesihuoltoon

Uudet vesihuoltoon liittyvät tekniset ratkaisut lisäävät vesihuollon tehokkuutta ja turvallisuutta.

– Esineiden internet on uudistanut myös vesihuoltoa, toteaa moderneja LVI-ratkaisuja tarjoavan Koka Oy:n toimitusjohtaja Timo Kariluoma.

– Uudistusten ytimenä ovat kapeat datakaistat, joiden valtakunnallisia verkkoja on rakennettu kolmella eri tekniikalla. Kapeiden kaistojen etu on, että data siirtyy pienillä tehoilla, ja tämän ansiosta vesimittareista on voitu tehdä reaaliaikaisia ja etäluettavia.

– Sähkömittareissa etäluettavuus on jo pitkään ollut normi, koska niissä on ollut tarvittava sähkö jo sinällään. Vesimittaus on tullut jälkijunassa, mutta nykyisiin vesimittareihin riittää paristoista saatava virta. Kapea signaali läpäisee helpommin rakenteet ja kuluttaa todella vähän virtaa, jolloin etäluenta tulee mahdolliseksi ja saadaan ajantasaista kulutustietoa.

Sekä kuluttaja, taloyhtiö että vesilaitos hyötyvät

– Kuluttajakin hyötyy uusista etäluettavista vesimittareista, toteaa tuotepäällikkö Ville Nieminen.

– Arvio- ja tasauslaskut jäävät historiaan. Etäluennalla saadaan reaaliaikaiseen kulutukseen perustuva lasku, jolloin vesilasku on aina toteutuneen kulutuksen mukainen.

Vesilaitos käy hoitamassa mittarin vaihdon eikä se edellytä taloyhtiöltä minkäänlaisia toimenpiteitä. Päinvastoin: asennuksen jälkeen taloyhtiö vapautuu mittarinluennalta ja ilmoitusvelvollisuudesta.

– Vesilaitoskin hyötyy saadessaan täsmällisiä ja virheettömiä kulutuslukuja ilman odotusaikoja. Kun kulutustiedot ovat ajan tasalla, verkoston toiminnan seuranta helpottuu ja tulee luotettavammaksi. Mahdollisten reklamaatioiden hoito helpottuu, koska karttuneesta datasta voidaan jälkikäteen selvittää, mitä reklamaatiotilanteessa on tapahtunut.

– Datan keräys on vesilaitoksille vielä uusi asia ja uskommekin, että emme osaa vielä ajatella kaikkia sen käyttömahdollisuuksia. Ajan myötä opimme uusia käyttökohteita ja etuja, jotka koituvat vesilaitoksen ja loppuasiakkaan eduksi, toteaa Nieminen.

Kirjoittaja: Kaisa Mäntyranta, Mediaplanet

Juttu on julkaistu alun perin täällä.

Facebook: @mediaplanet
Twitter: @mediaplanetfi
Linkedin: @mediaplanet

Monipuoliset tuoteperheet hyvällä tuotetuella varustettuna

Karves Suunnittelu Oy tarjoaa korjausrakentamisen ja energiatehostamisen konsultointia. Koka Oy on yksi Karves Suunnittelun käyttämistä vesimittarien maahantuojista, joka tarjoaa monipuolisesti eri tuoteperheiden mittareita. Yhteistyön avulla saa Karves Suunnittelu kerralla oikeat ja suunnitelmiinsa sopivat vesimittarit.

Karves Suunnittelu on Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n tytäryhtiö, jonka toimipiste sijaitsee Helsingin Pasilassa. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 50 työntekijää, ja sen palveluihin kuuluvat korjausrakentamisen ja energiatehostamisen konsultointipalvelut.

– Meidän tehtävänämme on tuottaa ymmärrettävää asiantuntijuutta. Taloyhtiöhankkeissa tilaaja on usein maallikko, jolloin pyrimme tekemään rakentamisen hankalan sanaston ja kaiken siihen liittyvän mahdollisimman helpoksi ymmärtää, kertoo Karves Suunnittelun kehityspäällikkö Markus Hyttinen.

Monipuolinen valikoima ja hyvä hinta-laatusuhde

Koka Oy on yksi Karves Suunnittelun käyttämistä vesimittarien maahantuojista. Karves Sunnittelu hankkii heiltä niin langallisia kuin langattomiakin mittareita. Koka Oy saa kiitosta monipuolisesta valikoimastaan sekä hyvästä hinta-laatusuhteestaan.

– Koka Oy tarjoaa meidän käyttöömme monipuoliset tuoteperheet sekä hyvän tuotetuen, jota hyödynnämme suunnittelussa, Hyttinen kertoo.

– Vesimittareilla on monipuoliset luentamahdollisuudet. Niitä voi lukea tabletilla tai sitten välittää tiedon suoraan isännöintitoimistoon, sanoo Karves Suunnitellulla LVI-suunnittelijana työskentelevä Jenni Kiukkonen-Kivioja.

Tarvittavat tiedot ja vastaukset saatavilla nopeasti

Käytännössä Karves Suunnittelu valitsee jokaiseen kohteeseen sopivia vesimittareita ja ehdottaa eri malleja tilaajalle. Sen jälkeen valittu vesimittarityyppi määritetään ja siirretään urakkalaskentaan. Tilaajille tärkeitä asioita ovat tarkat tiedot mittareiden investointi- ja käyttökustannuksista sekä erilaisista luentamahdollisuuksista.

– Tilaajien tietoisuus on kasvanut, ja julkisuudessa on ollut paljon keskustelua vesimittareiden luotettavuudesta, Hyttinen toteaa.

– Saamme Koka Oy:ltä kaikki tarvitsemamme tiedot ja vastaukset hyvin nopeasti, hän kiittelee.

Kerralla oikeat ja suunnitelmiin sopivat tuotteet

Karves Suunnittelun ja Koka Oy:n välinen yhteistyö on sujunut hyvin. Teknistä lisätietoa ja tarvittavaa kohdekohtaista tukea on aina saatavilla. Sekä Hyttinen että Kiukkonen-Kivioja ovat valmiita suosittelemaan Koka Oy:tä myös muille.

– Olen ollut heihin yhteydessä sähköpostitse ja saanut asiantuntevaa palvelua, Kiukkonen-Kivioja kuvailee.

– Kokemuksemme ovat myönteisiä. Meillä on hyvät kontaktihenkilöt. Koka Oy:ltä saamme suunnitelmiimme kerralla oikeat tuotteet, Hyttinen summaa.

Koka täyttää 50 vuotta – perheyritys on kulkenut isältä pojalle

Viisi vuosikymmentä on pitänyt sisällään sukupolvenvaihdoksen ja laajentumisen maahantuontiyrityksestä pilvipalvelun tarjoajaksi. Moni asia on kuitenkin säilynyt myös ennallaan.

Kalevi Kariluoma oli vuonna 1968 kärppänä Euroopan messuilla. Hän huomasi saksalaisen valmistajan muovisen vesilukon eli ns. hajulukon, jollaista ei ollut ennen nähnyt. Siihen aikaan vesilukot tehtiin valuraudasta tai messingistä. Tästä tärkeästä huomiosta syntyi Koka Oy, ja Kariluoma ryhtyi maahantuomaan muovista vesilukkoa.

– Isäni pyöritti maahantuontiyritystä, mutta ei osannut lainkaan vieraita kieliä. Lukioaikana autoin häntä faksien kääntämisessä. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, että kaikkea ei tarvitse itse osata ja täytyy uskaltaa pyytää apua. Olen halunnut vaalia tätä ajatusta, Kokan nykyinen toimitusjohtaja Timo Kariluoma kertoo.

Koka Oy juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivalta. Perheyrittäjyys on Kariluomalle tärkeä asia – hän on osallistunut pikkupojasta lähtien varasto- ja pussitushommiin. Myös hänen äitinsä on ollut mukana yrityksen perustamisesta lähtien.

– Kun on kertynyt 50 vuotta historiaa, sillä alkaa olemaan iso arvo, että yritys on säilynyt perheessä. Tämä on kunnioitettava ikä ja kertoo siitä, että olemme tehneet vuosien aikana jotain oikein. Kiitos kuuluu edelliselle sukupolvelle. Toivon, että homma jatkuu samoissa merkeissä, perheyrityksenä, tästä eteenkin päin, Kariluoma sanoo. 

Muutoksia ja pysyvyyttä

Kun Kalevi Kariluoma toi uuden materiaalin Suomeen, hän hankki Helsingin vesilaitokselta kirjelmän, jonka mukaan muovista vesilukkoa voitiin käyttää. Kun asiat alkoivat rullaamaan, Koka Oy:n tuoteperhe laajeni myös muihin LVI-tuotteisiin. Vuonna 1980 mukaan tulivat messinkituotteet, kuten venttiilit ja pallolaskuhanat. 1990 ryhdyttiin tekemään vesimittariyhteistyötä.

Sukupolvenvaihdos tapahtui vuonna 2001, ja Timo Kariluoma hyppäsi isänsä saappaisiin. Tällä hetkellä yritys työllistää 10 henkeä.

– Suurin muutos tapahtui tämän vuosikymmenen alussa, kun vesimittareihin tuli etäluenta. Aikaisemmin toimintamme oli sitä, että tavaraa tuli sisään ja meni ulos. Nyt olemme ryhtyneet tarjoamaan sen lisäksi myös verkkopalvelua, jota me ylläpidämme ja kehitämme, Kariluoma kertoo.

Vaikka muutoksia on tapahtunut, yrityksen perusarvot ovat pysyneet samoina. Kariluomille on aina ollut tärkeää se, että asiakkaiden kanssa kommunikointi toimii ja tavarantoimitus sujuu nopeasti.

– Isäni on aina ollut kiinnostunut ihmisistä. Olen yrittänyt pitää mielessäni, että jos on aidosti ja avoimesti kiinnostunut ihmisistä ja heidän ongelmistaan, on helpompi löytää kontakteja ja tarjota apua, Timo Kariluoma sanoo.

Kova luotto kotimaiseen

Tällä hetkellä Kokan tuotevalikoimasta löytyy hanoja, venttiileitä, energiamittareita ja vesimittareita. Lisäksi yritys tarjoaa vesimittareiden etäluentaan tarkoitetut Hydrolink- ja Hydronet-palvelut, joiden avulla vedenkulutusta voi seurata verkossa. Tiedot siirtyvät pilvipalveluun automaattisesti, jolloin vesimittareiden manuaalista lukemista ei enää tarvitse tehdä.

– Palvelut ovat suomalaisten koodareiden tekemiä ja ne on suunniteltu suomalaisia asiakkaita varten. Olemme saaneet Avainlippu-merkin, koska palvelumme on täysin kotimainen, Kariluoma sanoo.

Maahantuontiyrityksen toiminta on pääosin kansainvälistä, mutta kaikki mitä voidaan tehdä Suomessa, tehdään Suomessa.

– Meille on tärkeää, että tuemme suomalaista työtä. Luotamme ja uskomme kotimaisen tekemisen laatuun. Se on huipputasoa, eikä parempaa saa muualta. Sen vuoksi siitä myös kannattaa maksaa enemmän, Kariluoma sanoo.

Vieläkö teidän taloyhtiössänne maksetaan naapurin vedenkulutuksesta?

Ei kannata! Säästät selvää rahaa, kun maksat vedestä vain oman kulutuksesi mukaan. Kulutukseen perustuva laskutus lisää yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Monissa taloyhtiöissä vedestä maksetaan edelleen kiinteällä kuukausihinnalla, vaikka huoneistokohtainen vedenkulutus voi vaihdella suurestikin. Asiakkaidemme mukaan säästöä on kertynyt jopa 25-50 prosenttia, kun laskutus tapahtuu todellisen kulutuksen mukaan.

Veden etäluentajärjestelmän avulla vältytään kokonaan mittareiden rullalaskureiden luennalta. Tämä säästää aikaa ja rahaa, sillä huoltomiesten ei tarvitse enää käydä osakkaiden tai vuokralaisten asunnoissa lukemassa mittareita. Lisäksi etäluennasta saadaan yleensä erilaisia hälytystietoja, kuten vuotohälytys tai ylivirtaushälytys. Niiden avulla voidaan säästää jopa kymmeniä tuhansia euroja, kun vuoto havaitaan ajoissa ja toimitaan sen mukaan.

Vähennät myös ympäristön kuormitusta kiinnittämällä huomiota vedenkulutukseesi. Veden pumppaamiseen ja puhdistamiseen kuluu energiaa ja siihen käytetään myös kemikaaleja.

Tiesitkö, että:

 • Keskimääräinen vedenkulutus kerrostalossa on 155 l/asukas/vrk. Lämpimän veden osuus kokonaiskulutuksesta on noin 40 prosenttia.
 • 10 minuutin suihku kuluttaa vettä 120-150 litraa, josta lämmintä vettä on 60 prosenttia.
 • 20 minuutin suihku päivittäin maksaa noin 600 euroa vuodessa, kun taas 5 minuutin suihkulla kustannukset jäävät noin 150 euroon.
 • Pesemällä likaiset astiat tiskikoneessa käytät vähemmän vettä kuin pesemällä ne käsin.

Mitä me tarjoamme?

Me tarjoamme skaalautuvia vedenmittausjärjestelmiä, jotka tekevät huoneistokohtaisesta vedenmittauksesta helppoa ja kustannustehokasta. HYDROLINK-vedenmittausjärjestelmällä säästät rahaa, vettä ja ympäristöä. Järjestelmä seuraa kylmän ja lämpimän veden kulutusta läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Taloyhtiö voi itse päättää laskutetaanko asiakkaita kulutuksen mukaan esimerkiksi yhden tai kolmen kuukauden välein. Laskutustiedot saadaan siirrettyä helposti isännöitsijän jo käytössä olevaan laskutusjärjestelmään. Hydrolink Online-palvelu tukee kaikkia yleisimpiä laskutusjärjestelmiä ja uusia lisätään tarvittaessa.

Lisäksi edullinen Premium Online -lisenssi antaa asukkaille mahdollisuuden seurata omaa vedenkulutustaan litroina ja euroina matkapuhelimen sovelluksella tai tietokoneen selaimella. Premium Online on taloyhtiökohtainen lisenssi ja hinta alkaen 110€/vuosi.

Lue myös:

Vesilaitokset huomio! 6 syytä hankkia etäluettavia vesimittareita
Asiakaskokemus: Vesimittarit toimitettiin vaivatta

 

 

 

 

Vesimittarit toimitettiin vaivatta

Käyttövesijohtojen saneerauksen jälkeen Asunto-osakeyhtiö Nurmijärven Hippopuistoon hankittiin vesimittarit Koka Oy:ltä. As.oy:n entinen puheenjohtaja Jorma Herkonheimo on tyytyväinen yhteistyöhön LVI-alan maahantuontifirman kanssa.

Kun as.oy Nurmijärven Hippopuistossa oli alkanut ilmetä pistemäisiä vesivuotovahinkoja, oli taloyhtiössä aika toteuttaa putkiremontti. Herkonheimolla itsellään oli kokemusta rakennusalasta, joten hän alkoi itse suunnitella myös putkiremonttia.

– Tänä päivänähän asetukset vaativat, että jos vanhaankin rakennukseen tehdään käyttövesijohtojen saneeraus, niin silloin on asennettava asuntokohtaiset vesimittarit, Herkonheimo kertoo.

Käyttöönotto oli yksinkertaista

– Tavoitteena oli saada taloyhtiöön etämittausjärjestelmä, ja mielellään niin, että laskutustiedot menisivät suoraan isännöitsijätoimiston laskutusohjelaman, Herkonheimo mainitsee.

Koka pystyi palveluillaan vastaamaan näihin toiveisiin. Lisäksi keskusyksikkö on Herkonheimon mielestä hyvin yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Sen käyttöönotto tapahtui puhelimitse ja ohjelmallisesti laitetoimittajan kanssa.  

– Se lisätyön määrä, jonka vesimittareiden asennus toi putkiremontin ohelle, oli minimaalinen, Herkonheimo toteaa.

Kunnioittava suhtautuminen asiakkaaseen

Herkonheimon mukaan Koka suhtautui myötämielisesti asiakkaaseen, joka tahtoi olla aktiivisesti mukana suunnittelussa. Hän kertoo, että Kokan työntekijät kohtelivat asiakasta kunnioittavasti ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin hyvin.

– Olemme hyvin tyytyväisiä ensiksikin toimittajaan, joka suhtautui kaltaiseemme asiakkaaseen hienosti. Asiakaspalvelu oli hyvää, hintataso kohtuullinen ja toimitusajat pitivät. Siinäpä se, Herkonheimo tiivistää.

koka vesimittarit

Vesilaitokset huomio! Kuusi syytä käyttää etäluettavia vesimittareita

Etäluenta kerää ajantasaista tietoa vedenkulutuksesta ja helpottaa laskutusta.

Hei vesilaitos! Jos käytössänne on edelleen manuaalisesti luettavat vesimittarit, kannattaa tutustua tähän artikkeliin, jossa kerromme kuusi hyvää syytä hankkia etäluettavat vesimittarit.

 1. Etäluettavaa vesimittaria ei tarvitse käydä lukemassa paikan päällä

Etäluettavaa vesimittaria ei tarvitse käydä lukemassa fyysisesti paikan päällä vaan vesimittarin yhteyteen asennettu tekniikka toimittaa tiedon pilvipalveluun. Vesimittarien etäluenta tarjoaa vesilaitokselle kätevän pääsyn ajantasaisiin vedenkulutustietoihin. Näitä tietoja voivat hyödyntää esimerkiksi talousosasto, vedenjakelu ja verkosto, asiakaspalvelu ja vesihuollon kehitys.

 1. Kaikki osapuolet hyötyvät

Vesilaitokselle tästä on se hyöty, että asiakaspalvelu pystyy selvittämään helpommin valitukset suurista vesilaskuista. Lisäksi on kätevää, kun vedenkulutusta voidaan seurata asiakastyypeittäin ja alueittain. Vesilaitosten talous hyötyy reaaliaikaisesta laskutuksesta, kun asiakkaita voidaan laskuttaa helpommin esimerkiksi kuukauden välein entisen puolen vuoden sijaan. Näin ollen vesilaitos saa säännöllisempää kassavirtaa. Lisäksi hyötyjä ovat verkoston hydraulinen hallinta ja optimointi sekä häiriötilanteiden havaitseminen.

Asiakkaat hyötyvät, kun siirrytään esimerkiksi kuukausipohjaiseen laskutukseen arvio- ja tasauslaskujen sijaan. Asiakkaan ei myöskään enää tarvitse toimittaa kulutuslukemia vesilaitokselle.

 1. Kulutuksen seuranta ja laskutus helpottuvat

Koka Oy:n Hydronet-mittareiden etäluennan toimintaperiaatteena on, että vesimittarit lähettävät IoT-verkkoahyödyntäen kulutustietonsa Hydronet-palveluun. Palvelusta laskutustiedot saadaan siirrettyä automaattisesti olemassa olevaan laskutusohjelmistoon, jolloin manuaalinen lukemien kirjaaminen jää kokonaan pois. Palvelusta saadaan myös selattua yksittäisten mittarien kulutushistoriaa graafisina kuvaajina. Lisäksi palvelusta voidaan havaita olemassa olevia häiriöitä tai vikatiloja, kuten jos moduuli on irronnut tai paristojen virta alkaa olla vähissä.

 1. Mittareiden luenta onnistuu nykyisin myös haja-asutusalueella

Monissa Suomen kunnissa on ollut ongelmana IoT-verkkojen huono tarjonta. Nyt kun tekniikka on ollut jo hetken aikaa olemassa, ovat myös Suomen IoT-operaattorit saaneet verkkojensa peittoalueet parempaan kuntoon. Tämä mahdollistaa mittareiden etäluennan kaupunkien lisäksi haja-asutusalueilla.

 1. Hydronet-mittareiden käsittelemä tieto pysyy turvassa

Koka Oy:n tarjoaman Hydronet-palvelun palvelimet ja kaikki niihin liittyvä data on turvallisesti Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Lisäksi mittareiden ja verkon välinen tiedonsiirto on salattua. Katso tästä tarkemmat tiedot vesimittareistamme ja etäluentajärjestelmistämme.

 1. Etäluettaviin mittareihin siirtyminen on helppoa ja kannattavaa

Etäluettaviin vesimittareihin siirtyminen ei tietenkään tapahdu käden käänteessä, sillä se vaatii rahaa, aikaa ja uuden opettelua. Vaikka työmäärä manuaalisen mittauksen tiimoilta vähenee, uusia työtehtäviä syntyy. Loppujen lopuksi kuitenkin siirtymä on helppo ja tuo säästöjä.

On myös hyvä muistaa, että mittareista saatava data on arvokasta ja kannattaa hyödyntää mahdollisimman hyvin. Näin ollen kannattaa myös hankkia mittareiden ominaisuuksia hyödyntävä palvelu, jotta mittareista saadaan kaikki irti.