Sisu juurde
Uuendatud 03.06.2019

Privaatsuspoliitika

KOKA OY PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. REGISTRIPIDAJA

Koka Oy
Sirrikuja 4 C
00920 HELSINKI

Rg-kood: 0663609-3
Telefon: +358 10 286 2000

2. REGISTRIPIDAJA ESINDAJA

Timo Kariluoma,
Koka Oy tegevdirektor,
asiakasrekisteri(ät)koka.fi

3. REGISTRI EEST VASTUTAV ISIK

Timo Kariluoma,
Koka Oy tegevdirektor,
asiakasrekisteri(ät)koka.fi

4. REGISTRI NIMI

Koka Oy äriklientide ja tarnijate register

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

Koka Oy äriklientide ja tarnijate register säilitab teavet ettevõtete ja nende kontaktisikute kohta, kes on Koka Oy kliendid, tarnijad või partnerid või kellega Koka Oy-l on mõni muu sarnane suhe, nt tagasiside andmise või muudel eesmärkidel. Registris sisalduvat teavet kasutatakse kliendi-, tarnija- ja koostöösuhete hoidmiseks, haldamiseks ja arendamiseks, arvete esitamiseks, nõuete jälgimiseks, analüüsimiseks, statistikaks ning toodete ja teenuste pakkumiseks. Lisaks kasutatakse seda teavet klienditoeks, kliendisuhtluseks, pakkumisteks, toodete ja teenustega seotud kuritarvituste ennetamiseks ja uurimiseks ning Koka Oy pakutavate toodete ja teenuste arendamiseks. Samuti võib registris sisalduvat teavet kasutada otseturunduse ja selle kohandamise, segmentimise, profiilide koostamise, turu-uuringute ja Koka Oy turundamise eesmärgil ning pakkumiste esitamiseks e-posti ja muude kommunikatsioonivahendite kaudu.

6. REGISTRI SISU

Register sisaldab lisaks äriteabele järgmist informatsiooni ettevõtte kontaktisikute kohta:

1. Üldandmed:

 • identifitseerimis- / kliendinumber, nimi, keel
 • aadress, telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu kontaktteave
 • ametinimetus ja ametikoht ettevõttes

2. Kliendisuhtlus, turundus- ja muu sideteave, nt:

 • postitusinfo (nt kliendiajakiri ja infoleht)
 • kontaktisiku huvid ja muu teave, mille ta on ise esitanud
 • otseturundus- ja muud nõusolekud ja keelud
 • saadetud pakkumiste, kampaaniate, kohtumiste ja muude teavituste üksikasjad ning nende kokkuvõtted

3. Kliendi-, lepingu-, tellimis- ja tarneteateid puudutav informatsioon, nt:

 • pakkumised, tellimused, lepingud, arvete esitamine, kaebused, tagasiside jm kliendikontaktide ajalugu
 • ostetud tooted ja teenused, nende ostmise põhjused
 • teave müüja / ostja kohta

7. SEADUSLIKUD TEABEALLIKAD

Register hangib kasutajat puudutavad andmed:

 1. Koka Oy teabena müügi, tarnete ja kliendisuhete haldamise kohta.
 2. Kliendilt või tarnijalt või tema kontaktisikult, nt kliendikonto avamisel, kliendi- ja tooteajakirjade või infolehtede tellimisel või muul kliendisuhtel põhineval viisil.
 3. Ettevõtte veebilehelt ja muudest avalikest allikatest nagu äriregister, muudest inforegistritest ja kataloogiteenuste kaudu.
 4. Andmeid kogutakse ka Google Analyticsi analüüsitööriista abil.

8. SEADUSJÄRGNE TEABELOOVUTUS JA TEABE LIIKUMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Koka Oy võib edastada andmeid vastavalt kehtivatele seadustele. Kontaktteavet ei avaldata otseturunduse eesmärgil kolmandatele isikutele väljaspool Koka Oy-d.

9. KÜPSISTE (COOKIES) KASUTAMINE

Meie veebileht kasutab küpsiseid (Cookies). Veebileht saadab kasutaja veebilehitsejale küpsise ehk väikese tekstifaili, mis talletub kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised võimaldavad veebilehe haldajal tuvastada veebilehe sagedasi külastajaid, hõlbustada külastaja sisselogimist ja võimaldada koguda külastajate kohta koondteavet. See tagasiside võimaldab meil oma lehtede sisu pidevalt täiustada. Küpsised ei kahjusta kasutaja arvutit ega faile. Kasutame neid oma klientide vajadustele kohandatud teabe ja teenuste pakkumiseks. Enamik veebilehitsejaid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, aga soovi korral on võimalik veebilehitseja sätteid muuta ja küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Juhime siiski tähelepanu, et küpsised võivad olla vajalikud mõne meie hallatava lehe ja meie pakutavate teenuste korrektseks toimimiseks.

10. REGISTRI KAITSE PÕHIMÕTTED

Kliendi- ja kasutajaandmeid sisaldava süsteemi kasutamise õigus on üksnes neil Koka Oy töötajatel, kellel on oma töö iseloomust tulenevalt õigus kliendi- ja kasutajaandmeid käsitleda. Lisaks nimetatud Koka Oy töötajatele pääsevad registris olevatele isikuandmetele ligi ainult alltöövõtjate selleks spetsiaalselt määratud töötajad, kellega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping. Juurdepääsu registrile juhib ja piirab juurdepääsuhaldus (isiklikud mandaadid, kasutajanimed ja paroolid). Andmetöötluse tehnilise rakendamise tõttu võivad mõned andmed füüsiliselt asuda Koka Oy alltöövõtjate serverites, kus neid töödeldakse muu hulgas tehnilise kasutajaühenduse kaudu. Andmeid kaitsevad tulemüürid ja muud tehnilised vahendid. Servereid hoitakse lukustatud ja valvega ruumides ning neile pääsevad ligi ainult eelnevalt määratletud isikud. Koka Oy ruumides liikuvad isikud peavad hoidma nähtaval oma töötõendit, juurdepääs andmete säilitusega seotud ruumidesse ilma väljastatud sissepääsu kontrollkaardita ei ole võimalik.

11. AUDITIÕIGUS, INFORMATSIOONI KORRIGEERIMINE JA KEELAMINE Isikuandmete kaitse seaduse § 26 kohaselt on teenuse kasutajal õigus kontrollida, millist temaga seotud teavet isikuandmete failis säilitatakse. Samuti on teenuse kasutajana registreeritud isikul õigus registrisse kantud andmeid korrigeerida. Registreeritud isikul on õigus keelata Koka Oy-l kasutada teda puudutavaid andmeid otsereklaamiks, kaugturustuseks, otseturunduseks, samuti turu- ja arvamusuuringuteks. Andmete kontrolli, korrigeerimise ja keeldude taotlused palume saata e-posti aadressil asiakasrekisteri(ät)koka.fi. Andmete muutmise soovid on võimalik isiklikult esitada ka aadressil Sirrikuja 4 C, 00940 Helsingi. Vajaduse korral kontrollib Koka Oy enne teabe esitamist või muutmist või keeldude jõustamist tuvastamise eesmärgil muudatuse taotleja isikut.