22.03.2019

Maailman vesipäivä

Tänään 22.3. vietetään kansainvälisesti YK:n yleiskokouksessa vuonna 1992 julistettua maailman vesipäivää. Maailman vesipäivän pyrkimyksenä on välittää informaatiota vesivarantojen vaikutuksesta taloudellisiin ja sosiaalisiin resursseihin. Vesipäivän ydinajatus on painottaa puhtaan veden ja sanitaation merkitystä sekä kaikkien ihmisten oikeutta niihin. Puhdas vesi on maailmanlaajuisesti merkittävä osa kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Maailman vesipäivän kunniaksi koostimme listan muutamista olennaisista asioista, jotka liittyvät vedenkulutukseen ja sen vähentämisen tärkeyteen sekä vedenkulutuksen mittaamiseen.

Vedenkulutuksen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma

Vuoden 2012 EU:n energiatehokkuusdirektiivi vaatii jäsenvaltioita sitoutumaan osaltaan kansallisiin energiatehokkuustavoitteisiin, jotta EU:n yleistavoite energiankulutuksen vähenemisestä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä toteutuisi. Miten voimme vaikuttaa tähän käytännössä? Voimme aloittaa esimerkiksi vesijalanjäljestä. Usein ekologisuudesta puhuttaessa keskitytään hiilijalanjälkeen, mutta helpompi tapa kohti ekologisempaa elämäntapaa on aloittaa muutos yksittäisestä osa-alueesta, kuten vesijalanjäljestä. Mikä sitten on vesijalanjälki? Vesijalanjälki viittaa siihen vesimäärään, joka käytetään sekä suorasti että epäsuorasti kuluttamiemme tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. Vesijalanjälki voidaan laskea niin yksilölle, kotitaloudelle kuin yritykselle. Avainasemassa on kulutetun tai saastuneen veden osuus puhtaan veden määrästä.

YK:n kestävän kehityksen puhtaan veden tavoite tähtää siihen, että vuonna 2030 kaikilla olisi mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen, kestävään käyttöön ja hygieeniseen sanitaatioon. Tavoitteena on parantaa veden saantia ja laatua, vähentää saastumista sekä lisätä kierrätystä, tehokasta vedenkäyttöä ja vesivarojen hallintaa. Myös luonnonvarojen suojelu, kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö sekä kehitysapu ovat keskiössä. Suomessa puhdas vesi ei ole rajallinen luonnonvara, mutta todellisuus on toinen monissa maissa. Kaikilla ei ole varaa valita, mutta suomalaiset voivat omalta osaltaan tehdä valinnan kohti kestävämpää vedenkulutusta. Vedenkulutuksessa ei tule unohtaa myöskään taloudellista näkökulmaa, sillä jokainen säästetty vesipisara tuntuu säästönä myös lompakossa.

Vedenkulutuksen vähentämishaaste

Maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet muodostuvat usein niin suuriksi kokonaisuuksiksi, että kehitysaskeleen ottaminen saattaa tuntua turhan isolta ja vaativalta harppaukselta. Lähestytään muutosta siis pala kerrallaan aloittaen vesijalanjäljen pienentämisestä ja vedenkulutuksen vähentämisestä. Haastamme kaikki mukaan vedenkulutuksen vähentämishaasteeseen!

Helpoin tapa aloittaa vedenkulutuksen vähentäminen on mitata suoraan omaa veden kuluttamista ja kiinnittää huomiota siihen, onko oma kuluttaminen järkevää tai samankokoisen kotitalouden luokkaa. Hydrolink-etäluentäjärjestelmillä tämä onnistuu myös reaaliaikaisesti huoneistonäytön tai Online-palvelun avulla. Tutustu Kokan energiatehokkaaseen ja kustannustehokkaaseen vesimittarivalikoimaan, josta löytyy mittarit huoneistokohtaiseen, kunnallistekniseen ja teolliseen käyttöön.

Aloita matkasi kohti pienempää vesijalanjälkeä!

« Palaa takaisin