02.01.2019

Esineiden internet (IoT) tuo etuja vesihuoltoon

Uudet vesihuoltoon liittyvät tekniset ratkaisut lisäävät vesihuollon tehokkuutta ja turvallisuutta.

– Esineiden internet on uudistanut myös vesihuoltoa, toteaa moderneja LVI-ratkaisuja tarjoavan Koka Oy:n toimitusjohtaja Timo Kariluoma.

– Uudistusten ytimenä ovat kapeat datakaistat, joiden valtakunnallisia verkkoja on rakennettu kolmella eri tekniikalla. Kapeiden kaistojen etu on, että data siirtyy pienillä tehoilla, ja tämän ansiosta vesimittareista on voitu tehdä reaaliaikaisia ja etäluettavia.

– Sähkömittareissa etäluettavuus on jo pitkään ollut normi, koska niissä on ollut tarvittava sähkö jo sinällään. Vesimittaus on tullut jälkijunassa, mutta nykyisiin vesimittareihin riittää paristoista saatava virta. Kapea signaali läpäisee helpommin rakenteet ja kuluttaa todella vähän virtaa, jolloin etäluenta tulee mahdolliseksi ja saadaan ajantasaista kulutustietoa.

Sekä kuluttaja, taloyhtiö että vesilaitos hyötyvät

– Kuluttajakin hyötyy uusista etäluettavista vesimittareista, toteaa tuotepäällikkö Ville Nieminen.

– Arvio- ja tasauslaskut jäävät historiaan. Etäluennalla saadaan reaaliaikaiseen kulutukseen perustuva lasku, jolloin vesilasku on aina toteutuneen kulutuksen mukainen.

Vesilaitos käy hoitamassa mittarin vaihdon eikä se edellytä taloyhtiöltä minkäänlaisia toimenpiteitä. Päinvastoin: asennuksen jälkeen taloyhtiö vapautuu mittarinluennalta ja ilmoitusvelvollisuudesta.

– Vesilaitoskin hyötyy saadessaan täsmällisiä ja virheettömiä kulutuslukuja ilman odotusaikoja. Kun kulutustiedot ovat ajan tasalla, verkoston toiminnan seuranta helpottuu ja tulee luotettavammaksi. Mahdollisten reklamaatioiden hoito helpottuu, koska karttuneesta datasta voidaan jälkikäteen selvittää, mitä reklamaatiotilanteessa on tapahtunut.

– Datan keräys on vesilaitoksille vielä uusi asia ja uskommekin, että emme osaa vielä ajatella kaikkia sen käyttömahdollisuuksia. Ajan myötä opimme uusia käyttökohteita ja etuja, jotka koituvat vesilaitoksen ja loppuasiakkaan eduksi, toteaa Nieminen.

Kirjoittaja: Kaisa Mäntyranta, Mediaplanet

Juttu on julkaistu alun perin täällä.

Facebook: @mediaplanet
Twitter: @mediaplanetfi
Linkedin: @mediaplanet

« Palaa takaisin