010 286 2000

HYDROLINK line

M-BUS väylätekniikalla toteutettu vedenmittausjärjestelmä huoneistokohtaisen veden mittaukseen ja tiedonsiirtoon.
HYDROLINK-LINE -Etäluettavat Vesimittarit

 

 

HYDROLINK line


HYDROLINK line
on älykkäiden etäluettavien HYDROLINK -vedenmittausjärjestelmien väyläpohjainen toteutustapa. Järjestelmä koostuu GSD-RFM -vesimittareista ja keskusyksiköstä.

Kun järjestelmä liitetään internettiin, voidaan kulutuslukemia tarkastella myös Online-palvelusta. Käyttömaksuton palvelu sisältää mm. automaattisen sähköpostiraportoinnin. Raportit ovat valittavina eri tiedostoformaateissa, myös suoraan isännöintiohjelmiin tallennettavissa muodoissa (Visma, Tampuuri, Domus, Kupari).

 

Lisätietoa esitteessä: Esite Online (PDF)

Esite huoneistokohtaisista vesimittareista: Huoneistokohtaiset vesimittarit esite (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

GSD-RFM vesimittarit

Hydrolink line -järjestelmän vesimittarit ovat huoneistokohtaisia DN15 kylmä- ja lämminvesimittareita, jotka kytketään suoraan M-BUS väyläkaapeliin. Kumulatiiviset lukematiedot ovat aina luettavissa myös mittarin rullalaskurista.GSD-RFM mbus etäluettava vesimittari

DN15 kylmävesi LVI 4418 013
DN15 lämminvesi LVI 4438 013

M-30 keskusyksikkö

M-BUS keskusyksikköVesimittareilta lähtevät väyläkaapelit yhdistetään ja kytketään M-30 keskusyksikköön, jonka näytöltä voi tarkastella kaikkien järjestelmään kytkettyjen vesimittareiden sen hetkisiä lukemia.

M-30 keskus LVI 4482 500
E-30 laajennusyks. LVI 4482 613

T-1 tiedonsiirtoyksikkö

M-30 keskusyksikkö voidaan varustaa tarvittaessa T-1 tiedonsiirtoyksiköllä ja internet-yhteydellä, jolloin saadaan käyttöön myös Hydrolink-palvelu ja automaattinen sähköpostiraportointi.

T-1 tiedonsiirtoyks. LVI 4482 619

AD-2 huoneistonäyttö

HYDROLINK line -järjestelmään voidaan haluttaessa asentaa myös erilliset huoneistonäytöt. Huoneistonäyttö ei ole välttämätön silloin kun asukkaalla on mahdollisuus seurata kulutustaan mittarin rullalaskurista.

AD-2 huoneistonäyttö LVI 4482 600
M-bus järjestelmä

LVI-työselitysmalli
Tyoselitysmalli Hydrolink line (pdf)
Tyoselitysmalli Hydrolink line (docx)

Kaapelointi- ja kytkentä
Suunnitteluohje Hydrolink line (pdf)
Suunnitteluohje Hydrolink line (dwg)

 

M-bus järjestelmä AD-2 huoneistonäytöillä

LVI-työselitysmalli
Tyoselitysmalli Hydrolink line AD-2 (pdf)
Tyoselitysmalli Hydrolink line AD-2 (docx)

Kaapelointi- ja kytkentä
Suunnitteluohje Hydrolink line AD-2 (pdf)
Suunnitteluohje Hydrolink line AD-2 (dwg)