HYDROLINK TABLET

Suunnitteluohjeet

HYDROLINK tablet

Huoneistoihin määritellään kylmän ja lämpimän veden mittarit:

GSD-TX Kylmävesimittari LVI 4418 032
GSD-TX Lämminvesi LVI 4438 023

Käyttäjä tarvitsee RFM-RBT -luentapaketin (sisältää tabletti-tietokoneen ja HYDROLINK-luentaohjelman) LVI 4482 620

LVI-Työselitysmalli
Työselitysmalli Hydrolink tablet (pdf)
Työselitysmalli Hydrolink tablet (docx)

Esite GSD-TX vesimittareiden luennasta
GSD-TX luenta (pdf)

Esite huoneistokohtaisista vesimittareista
Huoneistokohtaiset vesimittarit (pdf)