Huoneistokohtainen vesimittari – oikeudenmukaista ja tasa-arvoista

28.05.2019

Huoneistokohtainen vesimittari – oikeudenmukaista ja tasa-arvoista

Tässä artikkelissa kerromme miten taloyhtiö voi siirtyä huoneistokohtaisiin vesimittareihin perustuvaan laskutukseen ja miten taloyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan, että veden laskutus tapahtuu huoneistokohtaisesti.

Huoneistokohtaiset mittarit tulivat uusissa rakennuksissa pakollisiksi vuonna 2011 ja vanhoissa rakennuksissa korjausten yhteydessä vuonna 2013 parantamaan rakennusten energiatehokkuutta. Tästä huolimatta on taloyhtiöitä, jotka eivät ole ottaneet vesimittareita laskutuskäyttöön, vaikka ne olisivatkin valmiiksi asennettuina. Tämä on luonnollisesti jokaisen taloyhtiön itse päätettävissä, mutta asiaa kannattaa harkita, sillä vesimittareihin käytetyt asennus- ja muut kustannukset menevät hukkaan, jos mittareita ei hyödynnetä niiden tarkoituksen mukaisesti.

Huoneistokohtaisen laskutuksen on arvioitu vähentävän yhtiön vedenkulutusta jopa kymmeniä prosentteja. Syynä tähän on se, että kun laskutus tapahtuu jokaisen oman kulutuksen mukaan, vettä aletaan käyttää säästeliäämmin. Tällöin luonnollisesti myös säästämme energiaa ja ympäristöä, mikä ei varmasti ole kenenkään mielestä huono asia. Vedenkulutuksen vähentyessä myös lämmitysenergiankulutus tippuu, sillä veden lämmittäminen on yksi suurimmista lämmityksen kustannuseristä.

Miten taloyhtiö siis saa etäluettavien mittareiden hyödyt käyttöön?

Jotta taloyhtiössä voidaan siirtyä huoneistokohtaiseen laskutukseen, täytyy yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta muuttaa. Tämä tapahtuu, niin kuin yhtiöjärjestyksen muuttaminen yleensäkin, yhtiökokouksessa. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 34 §:ssä säädetään, että yhtiökokous voi päättää yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen muuttamisesta yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jos yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta muutetaan siten, että vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa oleva veden todellinen kulutus.

ELI SUOMEKSI: Yleensä yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii 2/3 kannatuksen, mutta jos muutos koskee siirtymistä huoneistokohtaiseen laskutukseen, riittää että yli puolet ovat sen kannalla. Tämä helpottaa prosessia huomattavasti.

Vaikka yhtiöjärjestyksen muuttaminen tässä tapauksessa on lähtökohtaisesti helppoa, on otettava aina huomioon kaksi poikkeusta.

  1. Taloyhtiön yhtiöjärjestys itsessään saattaa sisältää asunto-osakeyhtiölakia tiukempia määräyksiä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, mitä on noudatettava lain sijasta.
  2. Jos yhtiöjärjestystä ei ole muutettu nykyisen asunto-osakeyhtiölain voimaantulon (1.7.2010) jälkeen, se on ensin päivitettävä vastaamaan uutta lakia, ennen kuin sitä voidaan muulla tavoin muuttaa. Tähän päivittämiseen vaaditaan 2/3 äänten enemmistö.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA:

  1. Järjestäkää taloyhtiössä yhtiökokous.
  2. Selvittäkää oman yhtiöjärjestyksen sisältö enemmistövaatimusten osalta.
  3. Pitäkää äänestys, jonka aiheena on, että siirtyykö yhtiö huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen ja siihen perustuvaan laskutukseen.
  4. Mikäli asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukainen enemmistö on muutoksen kannalla, niin taloyhtiön veden laskutus muutetaan huoneistokohtaiseksi ja laskutus tapahtuu jatkossa todellisen kulutuksen mukaan.

Mitä me tarjoamme?

Luotettavien vesimittareidemme sekä valikoimassamme olevien Hydrolink-vedenmittausjärjestelmien avulla huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus onnistuu isännöitsijältä helposti kaikkiin laskutusohjelmiin sopivilla siirtotiedostoilla. Lisävarusteena saatavien huoneistonäyttöjen kautta asukas saa itse myös mahdollisuuden seurata kulutustaan reaaliaikaisesti. Hydrolink Wireless– ja Hydrolink Line-järjestelmiin on liitettävissä Online premium-lisenssi, joka mahdollistaa vedenkulutuksen seuraamisen mobiilisovelluksella.

« Palaa takaisin