Lägenhetsspecifik vattenmätning

Lägenhetsspecifika vattenmätare med fjärravläsning är obligatoriska vid nybyggnation och sanering.

Enligt miljöministeriets förordning har det varit obligatoriskt att installera lägenhetsspecifika vattenmätare i nya byggnader sedan 2011. Syftet med förordningen är att minska vattenförbrukningen och den energi som används för uppvärmning av tappvatten. Det nya energieffektivitetsdirektivet som trädde i kraft i slutet av 2019 förutsätter att vattenmätare med fjärravläsning installeras vid nybyggnation och sanering. Avancerade fjärravläsningssystem gör det möjligt för fastighetsförvaltaren att övervaka förbrukningen via den webbaserade HYDROLINK Online-tjänsten. Även de boende kan följa upp förbrukningen via Oma Hydrolink-tjänsten. Med tillgång till information i realtid är det lättare att göra medvetna val för att ändra sina konsumtionsvanor.

För mer information, vänligen kontakta oss

Försäljningschef
Pekka Bremer
+358 10 286 2002
Key Account Manager, Marknadsföringschef
Otto Moberg
+358 10 286 2003