Planerare

På den här sidan kan du ladda ned färdiga diagram och arbetsbeskrivningsmallar som stöd för din planering eller logga in i Koka Designer för att skapa objektspecifika diagram.

Vi rekommenderar att det före vattenmätarna finns ett skyddsavstånd till huvudledningen som är minst 5x vattenmätarens DN-storlek. Detta innebär till exempel att det inte rekommenderas att en T-förgrening för varmvattencirkulation installeras närmare än 75 mm från en vattenmätare av storleken DN15. Motsvarande avstånd för en vattenmätare av storleken DN20 är 100 mm. En kulventil, ett smutsfilter eller en krök får dock placeras omedelbart framför kopplingen. Säkerhetsavståndet säkerställer att huvudledningens flöde inte stör mätresultatet.

HYDROLINK Air

Planeringsanvisningar för vattenmätningssystem

Arbetsbeskrivningsmall

HYDROLINK Air (PDF)

Arbetsbeskrivningsmall

HYDROLINK Air (DOCX)

Planeringsanvisning

HYDROLINK Air (PDF)

Planeringsanvisning

HYDROLINK Air (DWG)

Arbetsbeskrivningsmall

Hydrolink Line AD-X (DOCX)

Arbetsbeskrivningsmall

Hydrolink Line AD-X (DOCX)

Planeringsanvisning

Hydrolink Line AD-X (PDF)

Planeringsanvisning

Hydrolink Line AD-X ()

Arbetsbeskrivningsmall

Hydrolink Line (PDF)

Arbetsbeskrivningsmall

Hydrolink Line (DOCX)

Planeringsanvisning

Hydrolink Line (PDF)

Planeringsanvisning

Hydrolink Line (DWG)

Arbetsbeskrivningsmall

Hydrolink Wireless (PDF)

Arbetsbeskrivningsmall

Hydrolink Wireless (DOCX)

Planeringsanvisning

Hydrolink Wireless (PDF)

Planeringsanvisning

Hydrolink Wireless (DWG)

För mer information, vänligen kontakta oss

Key Account Manager, Marknadsföringschef
Otto Moberg
+358 10 286 2003
Teknisk säljare
Aki Karvinen
+358 10 286 2013