PL3 impulsmodul

Impulsmodul för GMB- och GMDM-vattenmätare med möjlighet till fjärravläsning.