PL4 impulsmodul

Impulsmodul för WDE-K50-vattenmätare med möjlighet till fjärravläsning.