LORA-PULSE-sändare

LoRa-pulssändare som kan anslutas till impulsmätare. Kan läsas t.ex. från HYDRONET-tjänsten för vattenverk eller från tredjepartsserver.