GMDM-vertikal

Flerstrålig vattenmätare med torrlöpande räkneverk för vertikalt rör. Kan utrustas med en fjärravläsningsmodul.

Certifierade installationslägen

Certifierade installationslägen