GSD-45

Enstrålig torrlöpande mätare avsedd för lägenhetsspecifik vattenmätning. Vattenmätare med 45 graders diagonal tavla. Avläses på plats. Enkel att avläsa även på svåråtkomliga platser.

  • DN15-DN20
  • CE/MID-godkänd
  • Tavlan kan vridas 360 grader vilket underlättar avläsning även på svåråtkomliga platser
  • Tavlan hålls ren tack vare sin torrlöpande struktur
  • Tillåtna installationslägen: tavla uppåt, till sidan eller på ett vertikalt rör
  • Tappvattnets max. temperatur – kallt vatten +30 °C, varmt vatten +90 °C

Certifierade installationslägen

Certifierade installationslägen

StorlekStorlek i tumModellLängd L (mm)Flöde Q3LVI-nummer
DN151/2"Kallvatten1102,5 m³4418 010
DN151/2"Varmvatten1102,5 m³4438 010
DN203/4"Kallvatten1304 m³4418 061
DN203/4"Varmvatten1304 m³4438 061

Vårt sortiment inkluderar även en enstrålig mätare i specialstorlek som kan installeras istället för de tidigare korta mätarna. Längden är 80 mm.

StorlekStorlek i tumModellLängd L (mm)Flöde Q3LVI-nummer
DN151/2"Kallvatten802,5 m³4418 011
DN151/2"Varmvatten802,5 m³4438 011