WAD-TH

WAD-TH-lägenhetsdisplay är kompatibel med HYDROLINK -vattenmätningssystem. WAD-TH trådlösa lägenhetsdisplay gör det enkelt att använda vatten på ett förnuftigt sätt eftersom den ger realtidsinformation om vattenförbrukningen. Med hjälp av displayen blir det enklare att göra välgrundade val och ändra användningen mot en mer hållbar konsumtion, där man förutom att spara pengar också sparar miljön.

Trådlös lägenhetsdisplay (WAD-TH)

Kompatibel med HYDRODIGIT-vattenmätare och finns som tillbehör till systemen HYDROLINK Wireless och HYDROLINK Air. Lägenhetsdisplay möjliggör enkel vattenförbrukning för den boende.
LVI-nummer 4482 651

En bordsmodell med stickkontakt (WAD-X) finns också tillgänglig från displayen.

Installeras med apparatlådan eller på vägglytan. Strömförsörjing 12 VDC.