Spolrör

Tillfälligt gängat spolrör istället för vattenmätare. Kan återanvändas.

Innan tappvattenrören tas i bruk installeras ett tillfälligt spolrör istället för vattenmätaren så att skräp och andra partiklar kan spolas ur rörledningen. När rören har spolats igenom blir man av med skräp som fastnar på vattenmätare och undviker därmed problem.

Storlek i tumProduktLängdProduktnummer
1/2"(3/4")För DN15-vattenmätareL=110T110P
3/4" (1")För DN20-vattenmätareL=130T130P