Vattenmätningssystem

Lägenhetsspecifika vattenmätare med fjärravläsning påskyndar vattenfaktureringen och gör det lättare för de boende att övervaka sin förbrukning. Koka Oy erbjuder tre olika system med fjärravläsning för lägenhetsspecifik vattenmätning.

Trådlöst vattenmätningssystem för lägenhetsspecifik vattenmätning.

Se introduktionsvideon här.

 

 • HYDROLINK Online-tjänst (inga mätarspecifika betalningar)
 • Övervakning av förbrukning i realtid
 • Automatiska rapporter till e-post
 • Integrationer till faktureringsprogram
 • Oma Hydrolink-mobilapp till de boende
 • Avläsning kan kontrolleras direkt från mätaren
 • Anslutning till fastighetsautomation
 • Inget behov av förstärkare

Utrustning

HL-AIR centralenhetLVI 4482 649
HYDRODIGIT-DT kallvattenmätareDN15*LVI 4418 064
HYDRODIGIT-DT varmvattenmätareDN15*LVI 4438 039

*(finns även som DN20)

Tillbehör

WAD-TH trådlös rumsdisplay med fast strömförsörjningLVI 4482 651
WAD-X trådlös rumsdisplay med stickkontakt (bordsmodell)LVI 4482 650
HYDROCAL-LR energimätareLVI 4464 501
TH-LR temperatur- och fuktighetssensorerLVI 4482 652
EMU Professional II LoRa ElmätareS 6702 903
SD-LR 230V brandvarnare fast strömförsörjning
SD-LR brandvarnarebatteridriven
Broschyr

HYDROLINK Air (PDF)

För planerare

Trådlöst vattenmätningssystem för lägenhetsspecifik vattenmätning.

 • HYDROLINK Online-tjänst (inga mätarspecifika betalningar)
 • Övervakning av förbrukning i realtid
 • Automatiska rapporter till e-post
 • Integrationer till faktureringsprogram
 • Oma Hydrolink-mobilapp till de boende
 • Avläsning kan kontrolleras direkt från mätaren
 • Anslutning till fastighetsautomation

Utrustning

W-450 centralenhetLVI 4482 634
HYDRODIGIT-TX kallvattenmätare DN15*LVI 4418 028
HYDRODIGIT-TX varmvattenmätareDN15*LVI 4438 036

*(finns även som DN20)

Tillbehör

Tilläggsantenn till centralenhet LVI 4482 648
RPT trådlös förstärkare LVI 4482 622
WAD-X trådlös rumsdisplay med stickkontakt (bordsmodell)LVI 4482 650
WAD-TH trådlös rumsdisplay med fast strömförsörjning LVI 4482 651
AMB Temperatur- och fuktsensor LVI 4482 635
SD-TX brandvarnarebatteridriven
Broschyr

HYDROLINK Wireless (PDF)

För planerare

Trådbundet vattenmätningssystem för lägenhetsspecifik vattenmätning.

 • HYDROLINK Online-tjänst (inga mätarspecifika betalningar)
 • Övervakning av förbrukning i realtid
 • Automatiska rapporter till e-post
 • Integrationer till faktureringsprogram
 • Oma Hydrolink-mobilapp till de boende
 • Avläsning kan kontrolleras direkt från mätaren
 • Anslutning till fastighetsautomation
Hydrolink line

Utrustning

M-64, M-128, M-250 centralenhetLVI 4482 631 LVI 4482 632 LVI 4482 633
T-1 kommunikationsenhet LVI 4482 619
GSD-RFM kallvattenmätare DN15*DN15*LVI 4418 013
GSD-RFM varmvattenmätare DN15*DN15*LVI 4438 013

*(finns även som DN20)

Tillbehör

AD-X separat lägenhetsskärm – vattenförbrukning, temperatur, luftfuktighet LVI 4482 600
EM340 Elmätare till lägenheten
Brandlarm kan också kopplas till systemet. Fråga mer om vår försäljning.
Broschyr

HYDROLINK Line (PDF)

För planerare

För mer information, vänligen kontakta oss

Försäljningschef
Pekka Bremer
+358 10 286 2002
Key Account Manager, Marknadsföringschef
Otto Moberg
+358 10 286 2003