Vattenmätningssystem

Lägenhetsspecifika vattenmätare med fjärravläsning påskyndar vattenfaktureringen och gör det lättare för de boende att övervaka sin förbrukning. Koka Oy erbjuder tre olika system med fjärravläsning för lägenhetsspecifik vattenmätning.

Trådlöst vattenmätningssystem för lägenhetsspecifik vattenmätning.

 • HYDROLINK Online-tjänst
 • Övervakning av förbrukning i realtid
 • Automatiska rapporter till e-post
 • Integrationer till faktureringsprogram
 • Oma Hydrolink-mobilapp till de boende
 • Avläsning kan kontrolleras direkt från mätaren
 • Anslutning till fastighetsautomation
HYDROLINK wireless

Utrustning

W-450 centralenhetLVI 4482 634
HYDRODIGIT-TX kallvattenmätare DN15*LVI 4418 028
HYDRODIGIT-TX varmvattenmätareDN15*LVI 4438 036

*(finns även some DN20)

Tillbehör

Tilläggsantenn till centralenhet LVI 4482 648
RPT trådlös förstärkare LVI 4482 622
WAD-4 trådlös lägenhetsdisplay LVI 4482 624
AMB Temperatur- och fuktsensor LVI 4482 635
EM24 Elmätare till lägenheten
Broschyr

HYDROLINK wireless (PDF)

Teknisk information

HYDROLINK wireless (PDF)

För planerare

Trådbundet vattenmätningssystem för lägenhetsspecifik vattenmätning.

 • HYDROLINK Online-tjänst
 • Övervakning av förbrukning i realtid
 • Automatiska rapporter till e-post
 • Integrationer till faktureringsprogram
 • Oma Hydrolink-mobilapp till de boende
 • Avläsning kan kontrolleras direkt från mätaren
 • Anslutning till fastighetsautomation
HYDROLINK line

Utrustning

M-64 (64 enheter) centralenhetLVI 4482 631
M-128 (128 enheter) centralenhetLVI 4482 632
M-250 (250 enheter) centralenhetLVI 4482 633
T-1 DataöverföringsenhetLVI 4482 619
GSD-RFM kallvattenmätareDN15*LVI 4418 013
GSD-RFM varmvattenmätare DN15*LVI 4438 013

*(finns även some DN20)

Tillbehör

AD-X separat lägenhetsdisplay - vattenförbrukning, temperatur, luftfuktighetLVI 4482 600
EM340 Elmätare till lägenheten
Broschyr

HYDROLINK Line (PDF)

Teknisk information

HYDROLINK Line (PDF)

För planerare

Trådlöst vattenmätningssystem för lägenhetsspecifik vattenmätning.

 • Avläsning med bärbar dator
 • Överföring av förbrukningsdata i Excel-format
 • Avläsning kan kontrolleras direkt från mätaren

Endast för fastigheter med färre än 20 lägenheter.

HYDROLINK GO

Utrustning

Läspaket (inkl. bärbar dator, mottagare, läsprogramvara)LVI 4482 620
HYDRODIGIT-TX kallvattenmätare DN15*LVI 4418 028
HYDRODIGIT-TX varmvattenmätareDN15*LVI 4438 036

*(finns även some DN20)

Tillbehör

WAD-4 trådlös lägenhetsdisplay LVI 4482 624
Broschyr

HYDROLINK Go (PDF)

Teknisk information

HYDROLINK Go (PDF)

För planerare

För mer information, vänligen kontakta oss

Försäljningschef
Pekka Bremer
+358 10 286 2002
Key Account Manager och marknadsföringschef
Otto Moberg
+358 10 286 2003