Uusi juomavesidirektiivi

20.01.2020

Uusi juomavesidirektiivi

Euroopan parlamentti on päättänyt uudesta juomavesidirektiivistä. Direktiivin uudistamisen yhtenä tavoitteena on parantaa talousveden turvallisuutta koko vedentuotantoketjussa riskiarvioinnin ja riskienhallinnan kautta. Huoli vesistöjen mikromuoveista näkyy sekä komission että parlamentin ehdotuksissa uudeksi juomavesidirektiiviksi. Mikromuovien tutkimiseen raaka- ja talousvedestä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä standardoitua ja vertailukelpoista menetelmää.

Juomavesidirektiivissä on otettu huomioon muun muassa veden saanti kaikille, veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien ja kemikaalien soveltuvuus sekä vesijohtoverkoston vuotovedet.

Uuden juomavesidirektiivin lopullinen hyväksyntä tapahtuu tammikuussa 2020 sen jälkeen, kun ehdotukseen on tehty tekniset tarkistukset.

Lisää aiheesta: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/juomavesidirektiivin-uudistaminen-etenee/

« Palaa takaisin