Vesilaitoksen etäluentajärjestelmä

Valitse vesimittari, jota ei tarvitse lukea – ratkaisuna Hydronet, vesilaitoksen IoT-etäluentajärjestelmä

HYDRONET järjestelmä

on vesilaitosten käyttöön kehitetty täysin automaattinen etäluentajärjestelmä. Kaikki lukemat tallennetaan HYDRONET-palveluun, josta lukemat siirtyvät automaattisesti vesilaitoksen käyttämään laskutusohjelmistoon halutulla syklillä. Laskutus tapahtuu normaalisti vesilaitoksella käytössä jo olevan laskutusohjelmiston kautta.

Netissä

Tarvittaessa lukematietoja voi tarkastella myös web-selaimen kautta. Järjestelmän käyttöönotto on helppoa ja edullista, koska se ei vaadi vesimittareiden lisäksi mitään muita laite- tai ohjelmistoinvestointeja.

Mittareiden lukumäärällä ei ole ala- eikä ylärajaa, joten sopii erinomaisesti niin suurille kuin myös pienille vesilaitoksille tai vesiosuuskunnille.