Vesimittareita käytetään huoneisto- tai kiinteistökohtaisen käyttöveden kulutuksen mittaamiseen

Vesimittarit tuotekategoria

Huoneistokohtaiset vesimittarit eli ns. alamittarit ovat
taloyhtiön omistuksessa ja niitä käytetään taloyhtiön
laskuttaessa asukkaita kulutetun vesimäärän mukaan.
Yleensä huoneistokohtaiset vesimittarit ovat erikseen
kylmälle ja lämpimälle vedelle, ellei lämminvesivaraajat ole
huoneistoissa, jolloin huoneistoihin tulee ainoastaan
kylmävesiputki.

Kiinteistökohtaiset eli ns. kunnallistekniset vesimittarit
ovat vesilaitoksen omistuksessa ja niitä käytetään
vesilaitoksen laskuttaessa asiakkaitaan kulutetun
vesimäärän mukaan. Vesilaitos toimittaa aina kylmää vettä,
joten kaikki kunnallisteknisten vesimittareiden kategoriaan
kuuluvat vesimittarit ovat kylmävesimittareita.

Vesimittarit voivat olla paikallaan luettavia tai etäluettavia.
Huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit on nykyisten vaatimusten mukaisesti asennettava mikäli tehdään rakennuslupaa edellyttävä linjasaneeraus tai uudisrakennus. Kunnallistekniikassa on käytetty enimmäkseen paikalta luettavia mittareita, mutta viime aikoina etäluettavat vesimittarit ovat yleistyneet laajasti ja lähitulevaisuudessa myös kunnallistekniikan puolella paikalta luettavat mittarit jäävät pois käytöstä etäluennan yleistyessä. Kaikki yllä
mainittuihin käyttötarkoituksiin tarjoamamme vesimittarit
ovat nykyisten vaatimusten ja asetusten mukaisia
laskutuskäyttöön sertifioituja mittalaitteita.