Etävalvottu palovaroitin tai etäluettava palovaroitin ilmoittaa automaattisesti kiinteistön omistajalle, isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle tarpeesta huoltaa tai vaihtaa palovaroitin

Palovaroitin SD-LR 230V

Vastuu palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta siirtyy asukkaalta taloyhtiölle tai kiinteistön omistajalle. 1.1.2024 voimaan tulleen lain siirtymäaika on 2 vuotta. Taloyhtiöiden, vuokrataloyhtiöiden ja muiden kiinteistönomistajien on vastattava siitä, että asunnoissa ja yleisissä tiloissa on riittävästi palovaroittimia ja ne pysyvät toimintakuntoisina. Etävalvotuille palovaroittimille ei tarvitse tehdä manuaalisia ylläpitotarkastuksia sillä järjestelmä ilmoittaa mahdollisista vikatilanteista tai pariston ollessa loppumassa.

Palovaroittimia täytyy olla yksi jokaista alkavaa 60m2 kohden sekä vähintään yksi jokaisessa asuinkerroksessa. Ohjeet palovaroittimien sijoittamiseen löytyy täältä: https://www.spek.fi/turvallisuus/paloturvallinen-taloyhtio/palovaroittimien-sijoittelu. Oikein sijoitettu palovaroitin toimii palon sattuessa mahdollisimman nopeasti ja antaa tärkeää aikaa vaarassa oleville.

Koka Oy:n valikoimassa on etävalvotut palovaroittimet sekä kiinteällä sähkönsyötöllä että paristotoimisina. Palovaroittimet voidaan liittää samaan järjestelmään esimerkiksi vesimittareiden kanssa.