EMU Professional II LoRa

EMU-LR

Elmätare som monteras i en DIN-skena och kan kopplas till HYDROLINK -systemet. Elförbrukningen kan övervakas från HYDROLINK Online-tjänsten.

  • Trådlös LoRa dataöverföring
  • Mätning av spänning, ström, effekt, effektfaktor och frekvens
  • Överensstämmer med MID-direktivet, kan användas för fakturering
Broschyr

EM24 (PDF)