Energimätare, det vill säga energimängdräknare används för att mäta mängden energi som förbrukas vid användning av vattenburna värme- eller kylsystem.

En energimätare mäter mängden vatten som flödar genom värme- och kylanordningar och beräknar mängden energi som förbrukas av lägenheten eller annat utrymme. Energimätaren består av en flödessensor, temperatursensorer och en beräkningsenhet. I lägenhetsspecifika energimätare i bostadshus är dessa olika delar integrerade i en kompakt helhet. Större storlekar – DN25 och uppåt – installeras genom att koppla temperatur- och flödessensorerna till beräkningsenheten.

En energimätare kan beräkna mängden av både värme- och kylenergi. Den förbrukningsdata som mätarna samlar in kan överföras med olika fjärravläsningsalternativ.