Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Koka Oy
Kärrsnäppsgränden 4 C,
00920 HELSINGFORS

FO-nummer: 0663609-3
Telefon 010 286 2000

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Timo Kariluoma,
Vd för Koka Oy,
asiakasrekisteri(at)koka.fi

3. Dataskyddsombud

Timo Kariluoma,
Vd för Koka Oy,
asiakasrekisteri(at)koka.fi

4. Registrets namn

Koka Oy:s företagskund- och leverantörsregister

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Koka Oy:s företagskund- och leverantörsregister används för att upprätthålla uppgifter om företag och deras kontaktpersoner som är Koka Oy:s kunder, leverantörer eller samarbetspartner eller som Koka Oy har en annan motsvarande relation till, t.ex. på grund av återkoppling eller andra skäl. Uppgifterna i registret används för att upprätthålla, hantera och utveckla kund-, leverantörs- och samarbetsrelationer, fakturering, övervakning och analys av samt statistik över fordringar och produktion av produkter och tjänster. Dessutom används uppgifter för att tillhandahålla kundsupport, kundkommunikation, försäljning, förebygga och utreda missbruk relaterade till produkter och tjänster och för att utveckla Koka Oy:s produkter och tjänster. Uppgifterna i registret kan också användas för marknadsföring, direktmarknadsföring och dess inriktning, segmentering, profilering, marknadsundersökning av Koka Oy:s samarbetspartner och för att organisera marknadsföringstävlingar via e-post och andra kommunikationsmedel.

6. Registrets datainnehåll

Förutom företagsuppgifter innehåller registret följande uppgifter om företagens kontaktpersoner och yrkesverksamma:

1. Kontaktpersonens grunduppgifter:

 • identifierare/kundnummer, namn, språk
 • adress, telefonnummer, fax, e-postadress och andra kontaktuppgifter
 • titel, befattning och funktion på företaget

2. Uppgifter om kundkommunikation, marknadsföring och annan kommunikation, t.ex.

 • e-postlistor (t.ex. kundbrev och nyhetsbrev)
 • kontaktpersonens intressen och andra uppgifter som tillhandahålls av honom eller henne
 • direktmarknadsföring och andra förbud och samtycken
 • uppgifter om erbjudanden, kampanjer, möten och andra kontakter som skickats samt deras resultat

3. Uppgifter om kundrelationer, avtal, beställningar och leveranser, såsom:

 • offerter, beställningar, avtal, fakturering, reklamationer, återkopplingar och annan kundkontakthistorik
 • produkter och tjänster som köpts, skälen till att de köptes
 • uppgifter om säljare/köpare

7. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om kundernas kontaktpersoner hämtas till registret från följande källor:

 1. Koka Oy:s uppgifter som samlas in från försäljning, leveranser och annan kundrelationshantering.
 2. Från ett kund- eller leverantörsföretag eller dess kontaktperson direkt, till exempel när man öppnar ett kundkonto, prenumererar på kund- och produkttidningar eller nyhetsbrev eller på annat sätt i samband med en kundrelation.
 3. Från företagets webbplats och andra offentliga källor som handelsregister, andra företagsinformationsregister och katalogtjänster.
 4. Uppgifter samlas också in med Google Analytics analysverktyg.

8. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Kontaktpersonens uppgifter kan lämnas ut i enlighet med tillämplig lag. Kontaktpersonens uppgifter avslöjas inte för parter utanför Koka Oy för direktmarknadsföringsändamål.

9. Användning av kakor (cookies)

På vår webbplats använder vi kakor eller så kallade cookies. En kaka är en liten textfil som skickas till en användares dator och lagras där. Kakan gör det möjligt för den webbansvariga att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta och göra det enklare för besökare att logga in på webbplatsen och upprätta aggregerade uppgifter om besökare. Med hjälp av denna återkoppling kan vi kontinuerligt förbättra innehållet på vår webbplats. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster som är skräddarsydda efter var och en. Om användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående uppgifter via kakor, tillåter de flesta webbläsarprogram att du inaktiverar kakfunktionen. Detta görs vanligtvis i dina webbläsarinställningar. Man bör dock komma ihåg att kakor kan vara nödvändiga för att vissa sidor som vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller fungerar korrekt.

10. Principer för skydd av registret

Förutom Koka Oy:s anställda har endast särskilt utsedda anställda hos underleverantörer som är bundna av ett hemlighetsavtal tillgång till de personuppgifter som finns i registret. Användningen av registret har instruerats och åtkomsten begränsas av åtkomstkontroll (personlig åtkomsträtt, användarnamn och lösenord). På grund av det tekniska genomförandet av databehandlingen kan en del av uppgifterna vara fysiskt placerade på servrar hos Koka Oy:s underleverantörer, varifrån de till exempel behandlas med hjälp av en teknisk anslutning. Uppgifterna skyddas av brandväggar och andra tekniska medel. Uppgifterna förvaras i låsta och övervakade lokaler och endast personer utsedda i förväg har tillgång till uppgifterna. Besökare i Koka Oy:s lokaler är skyldiga att uppvisa ett identitetskort och det är inte möjligt att förflytta sig utan ett ändamålsenligt passerkort.

11. Rätt att granska och rätta uppgifter samt förbudsrätt

I enlighet med 26 § i personuppgiftslagen har registrerade personer rätt att kontrollera vilka uppgifter som finns om dem i personuppgiftsregistret. Alla har också rätt att kräva att felaktiga uppgifter i registret rättas. Den registrerade har rätt att förbjuda att Koka Oy behandlar uppgifter om honom eller henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Kontroll- och rättelseförfrågningar samt förbud ska skickas till: asiakasrekisteri(at)koka.fi. De kan också presenteras personligen på adressen Kärrsnäppsgränden 4 C, 00940 Helsingfors. Vid behov kommer Koka Oy att fastställa den sökandes identitet innan de lämnar ut eller rättar uppgifter eller genomför förbuden.