EMU Professional II M-bus

EMU-RFM

Elmätare som monteras i en DIN-skena och kan kopplas till HYDROLINK Line-systemet. Elförbrukningen kan övervakas från HYDROLINK Online-tjänsten.

  • Trådbunden M-Bus dataöverföring
  • Mätning av spänning, ström, effekt, effektfaktor och frekvens
  • Överensstämmer med MID-direktivet, kan användas för fakturering
Broschyr

EM340 (PDF)