WAD-X

WAD-TH-lägenhetsdisplay är kompatibel med HYDROLINK -vattenmätningssystem. WAD-TH trådlösa lägenhetsdisplay gör det enkelt att använda vatten på ett förnuftigt sätt eftersom den ger realtidsinformation om vattenförbrukningen. Med hjälp av displayen blir det enklare att göra välgrundade val och ändra användningen mot en mer hållbar konsumtion, där man förutom att spara pengar också sparar miljön.

Den boende kan placera skärmen på den plats han vill i sin lägenhet. En strömkälla med stickpropp ingår i leveransen.

LVI-nummer 4482 650